Пропускане към основното съдържание

Програма

на партия Технологично общество

Със своята програма ние намираме причините за някои проблеми и предлагаме решения. Виждаме сериозен проблем в ниската технологична култура на българската държава.
Хаотичното и необразовано ползване на информационни технологии води до слаби резултати. Поредицата от корупционни търгове през изминалите години - от разработка на софтуер до закупуване на хардуер за различни звена на държавната администрация доведоха до създаването на неработещи, неефективни системи, несвързани помежду си. Примерите са много: здравно осигуряване, полиция, съдебна система...
Към това добавяме скъпите телекомуникационни услуги, слабото проникване на широколентов достъп извън София и някои големи градове, ниската степен на автоматизация и компютризация в производството, преобладаването на нискотехнологични браншове, като строителство, текстилна промишленост подготвят на страната ни все такова нерадостно бъдеще, каквото е и настоящето. Ако не се модернизира цялата държава - от администрацията, през гражданите до бизнеса, ако все така полицаят на пътя не може да провери номера на проверявания автомобил и компютърът в данъчната служба няма пряка връзка с този в осигурителната, България ще изостава.
Вторият аспект на нашите цели е отговорността на гражданите за качеството на техните населени места, на техния живот.
Повсеместната немарливост, слабите хигиенни навици, безобразният вид на къщите, дворовете, блоковете, на цялата страна, очевидно не могат да се случат без гражданите. И поправянето на много от проблемите също не може да стане без участието, старанието, промяната не само в парламент, правителство, местна власт, но и във всички нас - гражданите. За първи път адресираме част от причините за неблагополучията, мизерния външен вид на държавата, западащия морал и изгубените ценности не само в държавната администрация - обичайният заподозрян винаги досега, а в българските граждани, които носят своята отговорност за живота си, за децата си, за имуществото си, за държавата. Разбира се, за да се задейства тази отговорност, необходима е здрава администрация, дейни инспекторати, висока събираемост на санкциите, равно третиране без значение на статуса.
Това са първите акценти на програма, в чието разработване могат да вземат участие всички, споделящи мечтата за една по-модерна, по-чиста и приятна за живеене и работа България.
 1. Технологии! Повече технологии!
  1. Повече компютри в полицията, радикално модерзиниране на информационните системи, умишлено занемарени, за да се обездвижи целия апарат.
  2. Действаща връзка между компютърните системи на НАП, полицията, правосъдната система
  3. Повече камери по улиците, след анализ на данните от тях полицейските сили се концентрират върху районите с най-много произшествия
  4. С цел пресичане на масовата практика търговете за техника и софтуер да бъдат опорочавани, създаване на Тръжен комитет от специалисти по информационни хтехнологии, избрани с мнозинство от 2/3 от парламента. Те одобряват всяка сделка с компютри в държавата - от компютри за училищата, през избор на ИСП за държавни учреждения, до закупуване на супер-компютри
  5. Допълнително опростяване на процедурата по смяна на мобилен оператор, с цел стимулиране на конкуренцията и натиск върху доставчиците за намаляване на очевидно раздутите цени за разговори и пренос да данни

 2. Отговорност на гражданите
  1. Отговорност на родителите за децата им. Санкции и отнемане на деца при
   1. лоши условия на живот
   2. лошо третиране
   3. изоставяне
  2. Отговорност на собствениците за поддържане на собствеността им. Санкции и отнемане при
   1. нередовно боядисване и ремонт на огради и фасади
   2. неподдържане в ред на дворни места
   3. замърсяване на общи площи - входове, стълбища, предблокови пространства
  3. Чистота, защита на природата
   1. Хвърлянето на отпадъци в нерегламентирани сметища се превръща в углавно престъпление - висока санкция още при първия случай и затвор при следващ случай
   2. Удесеторяват се санкциите и се оценяват като сериозни престъпления изсичането на дървета и унищожаването на зелени площи - паркиране, бетониране
   3. Създаване на нови паркове в населените места, вкл. чрез изкупуване на частни имоти
 3. Други мерки
  1. Построяването на нови 5-10 евтини затвори за леки престъпления, за да не се налагат непрекъснати амнистии при бездруго тежка криминогенна среда
  2. Програма "Път до всеки дом" - задължаваща държавата да осигури целогодишно проходим път до всяка законно построена къща в държавата

Настоящата програма не обхваща всички области на държавната организация. Тя има за цел да обособи оригиналните виждания на партия Технологично Общество, които не присъстват в програмите на други организации.
По отношение на икономиката, твърдо стоим зад искането за по-малко държава, тъй като държавата е доказано неефективен инвеститор, стопанин, предприемач. Държавата купува скъпо и продава евтино, непрозрачно, чрез опорочени механизми, като заменки на имоти, търгове с опорочени правила, процедури провеждани при конфликт на интереси. Това намаляване на държавното участие в икономиката трябва да се осъществява успоредно с процес на засилване на държавната администрация и органите на правосъдието. По-лоша от държавната икономика е само комбинацията от частна икономика и слаба държава без правосъдие.
Ние настояваме за изработване и приемане на НОВА КОНСТИТУЦИЯ, която да изведе България от задънената улица, в която се намира и която в най-голяма степен е предизвикана от набързо приетата, некачествена Конституция на прехода. Основните промени, от които България се нуждае, са:
 • Опростена и ефективна съдебна система, с преходен период, преди установяване на несменяемост на съдиите. Разбиване на порочния модел, насочен към преследване на маловажни престъпления и пълна липса на санкция срещу министри, народни представители, представители на сенчестия бизнес и др.
 • Приватизиране на Националната телевизия и Националното радио. Нормативни изисквания към частните медии за увеличаване на дела на стойностната продукция, включително чрез държавни поръчки, възлагани от орган, избран с квалифицирано парламентарно мнозинство
 • Изискване за парламентарно мнозинство от 2/3 при взимане на решения за избор на членове на институции с презумпция за надпартийност: регулаторни органи, СЕМ, посланици, висши магистрати, представители в партньорски организации, като НАТО, ЕС, гласуване на изборни закони и др.
Тази платформа може да се ползва изцяло и ли като отделни части. Добре е да се спомене, че освен Орлин Бориславов, в нейното изготвяне взе дейно участие и Ралица Александрова.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Размисъл за Америка

Това, което мнозина не успяват да разберат за тази страна е, че тя е съставена от единици с голяма степен на автономия. Всяка единица: щат, град, съд, медия, бизнес, семейство, личност има максимална степен на автономия и взима решения в пълната мяра на своя та власт. Губернаторът не пита президента, кметът не пита губернатора, съдията не пита кмета, медията не пита никого, дори църквите, които уж служат на един Бог, са регистрирани като бизнеси и всяка си има мнение по всеки въпрос. И разбира се, гражданите си имат своите 320 милиона мнения. 
Да, има изключения, опити за намеса в нечия власт и правомоция, но понеже общата култура е да си пазиш територията, това са изключения. Правилото е, че единиците са автономни. Затова и съдилищата така редовно изпращат в затвора губернатори и сенатори, затова и медиите редовно разкриват събития и тайни, които в други държави никога не се разкриват.
На незапознатия тази аморфност изглежда хаотична, други пък търсят скрити сили, които ръководят зад к…
Новата икономикаБъдещето на световната икономика изглежда доста мрачно. Суровините намаляват, енергийните, направо привършват. Западните държави прехвърлят производството в Азия и се отдават на развойна и маркетингова дейност, но това е явно недостатъчно за поддържане на високия им стандарт, затова трупат планини от дългове. Климатичните промени застрашават изхранването - засушаването води до намаляване на обработваемите земи. Следвоенния икономически цикъл на относително благоденствие завършва.
Добрата новина е, че през десетилетията след войната светът не си е губил времето. Разработени бяха технологии и цели нови класове продукти, нови индустрии - Информационните технологии и Интернет, създадоха се нови материали. Всички науки направиха големи стъпки напред. В резултат на тези усилия, вероятно скоро ще преживеем най-грандиозното представление на човешките постижения, в сравнение с което Ренесансът и възстановяването след II Световна война ще изглеждат скромни и незначите…
С този блог се бях разделил цели 5 години! Някаква техническа неразбория в Гугъл, която периодично се опитвах да поправя. Най-накрая успях! А хубавата новина е, че за тези 5 години се случи нещо. НАПУСНАХ БЪЛГАРИЯ! Изнесох се! Вече съм легален емигрант в САЩ и България е само в кошмарите ми. Чета българските новини и коментарите под тях със същия потрес, с който тогава, но отвън.
Вчера един иранец, който ми смени маслото на колата, ме попита липсва ли ми домът. Казатх му, че домът е където се чувстваш добре. Аз не се чувствах у дома си и се преместих. Познавам някои лично, за други просто знам, че от Западни държави са се се преместили в България, и там им харесва повече. Почти всички мои приятели, хора, които ценя и уважавам, останаха в БГ, не защото не могат да напуснат. Те я харесват и възприемат кусурите й по-нормално, отколкото аз.
Така че моите критични думи трябва да се възприемат като лична непоносимост - примерно алергия. В САЩ съмо има непоносими неща, но дори и в моменти, к…